مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۱ کد : ۲۱۱۸۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۷۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر دانشگاه علوم پزشکی اراک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر دانشگاه علوم پزشکی اراک (37-1400)

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر( به مدت شش ماه) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  27/07/1400 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ 01/08/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه   تاریخ   11/08/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه تاریخ  12/08/1400

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 555.052.500 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۲ )

نظر شما :