اطلاعیه

۰۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۰ کد : ۲۲۰۳۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۴
اطلاعیه

* به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ..احداث بیمارستان  تخصصی زنان (بیمارستان جایگزین بیمارستان آیت الله طالقانی) واقع در شهر اراک محوطه بیمارستان امیرالمومنین اراک از طریق واگذاری به/مشارکت با  بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) اقدام نماید. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت این دانشگاه به آدرس http://www.arakmu.ac.ir پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

* به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی واقع در شهر اراک محوطه بیمارستان امیرالمومنین اراک از طریق واگذاری به / مشارکت با  بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (27)  قانون الحاق (2) اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت این دانشگاه به آدرس http://www.arakmu.ac.ir پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

* به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث بیمارستان 96 تختخوابه جایگزین بیمارستان محلات واقع در شهر محلات از طریق واگذاری به / مشارکت با بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت این دانشگاه به آدرس http://www.arakmu.ac.ir پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناسان مدیریت بودجه و برنامه ریزی مراجعه نمایید .

کلید واژه ها: مدیریت امور حقوقی و قراردادها مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :