ابلاغ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۴ کد : ۲۵۹۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۵۶
ابلاغ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﯽ مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۷ )

نظر شما :