فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۹ کد : ۲۷۰۹۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۶
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند  در سال 1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  24/03 / 1401می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  تا روز  شنبه   مورخ   28/03 /1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  07/04/ 1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح  روز چهارشنبه مورخ  08/04 /1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : . 1.128.492.000  ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :