مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۸ کد : ۲۷۱۴۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۴۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای  اجرای عملیات تکمیل  ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند شبکه بهداشت و درمان شازند در سال 1401 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات و گواهی صلاحیت ایمنی ) از مبادی زیربط واگذار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 25/03/ 1401می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز سه شنبه مورخ  31/03/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  شنبه  مورخ  11/04/1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  یکشنبه مورخ  12/04/1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : . 5.697.952.251 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: آدرس: اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :