فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب دیوار و سقف مدولار و تجهیزات لامینار ایرفلو (ماین استایل) اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج)

۰۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۹ کد : ۲۷۳۴۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۷۳
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب دیوار و سقف مدولار و تجهیزات لامینار ایرفلو (ماین استایل)  اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج)

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب دیوار و سقف مدولار و تجهیزات لامینار ایرفلو اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج)  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir  

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.        

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 04/04/1401می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  چهارشنبه  تاریخ 08/04/1401

 مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه و ارزیابی کیفی : روز چهارشنبه تاریخ  22/04/1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح روز  شنبه تاریخ  25/04/1401

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی الکترونیکی پاکت ها حضور بهم رسانند.  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  6.300.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021  

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل و نصب دیوار و سقف مدولار و تجهیزات لامینار ایرفلو (ماین استایل) اتاق های عمل بیمارستان ولیعصر (عج) مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :