مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ۶۳۰ کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۴ کد : ۲۷۵۱۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۶
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ۶۳۰ کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یکدستگاه دیزل ژنراتور 630 کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  12/04/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ 16/04/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  رو ز یکشنبه  تاریخ 26/04/1401   

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  سه شنبه  تاریخ 28/04/1401  

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.500.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حضور پیشنهاد دهندگان قیمت در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 630 کیلو ولت آمپر بیمارستان امام خمینی (ره) محلات مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :