ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ یک ﻣرﺣله ای اﻧﺟﺎم اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) شبکه بهداشت و درﻣﺎن آﺷتیان

۰۳ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۴ کد : ۳۰۰۶۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۵۵
ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ یک ﻣرﺣله ای اﻧﺟﺎم اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) شبکه بهداشت و درﻣﺎن آﺷتیان

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ یک ﻣرﺣله ای اﻧﺟﺎم اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) شبکه بهداشت و درﻣﺎن آﺷتیان دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


( ۱ )

نظر شما :