ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) آﺷتیان - نوبت دوم

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۶ کد : ۳۰۵۰۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۰۵
ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) آﺷتیان - نوبت دوم

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ﻣﻧﺎقصه ﻋﻣوﻣﻲ یک ﻣرﺣله ای اﻧﺟﺎم اﻣور تهیه و طبخ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑیمارﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺳﺟﺎد (ع) شبکه بهداشت و درﻣﺎن آﺷتیان دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


نظر شما :