رئیس مرکز

تعداد بازدید:۲۹۵۴
  

نام و نام خانوادگی: دکتر هادی کرمی

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی

پست الکترونیک: h.karami@arakmu.ac.ir 

تلفن مستقیم: 08633838103

شماره تماس داخلی: 103

آدرس:اراک- سردشت- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی- طبقه اول- مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

سوابق اجرایی

  •  

شرح وظایف

  • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی مرکز
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی مرکز
  • ایجاد و توسعه کمی و کیفی امکانات پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
  • نظارت بر کلیه امور مرکز

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی رئیس مرکز رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۳