اعضا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

تعداد بازدید:۲۸۹۰
  

دکتر حمید ابطحی - استاد میکروب شناسی پزشکی - مشاهده CV

دکتر قاسم مسیبی - استاد ایمنی شناسی پزشکی - مشاهده CV

دکتر علی خسروبیگی - استاد بیوشیمی بالینی - مشاهده CV

دکتر هادی کرمی- دانشیار پزشکی مولکولی - مشاهده CV

دکتر مجتبی دیده دار- دانشیار قارچ شناسی پزشکی - مشاهده CV

دکتر مهدیه موندنی زاده- دانشیار پزشکی مولکولی - مشاهده CV

دکتر مهدی صادق- دانشیار فیزیولوژی پزشکی - مشاهده CV

دکتر میلاد غلامی- دانشیار ژنتیک پزشکی - مشاهده CV

دکتر مانا شجاع پور- استادیار پزشکی مولکولی - مشاهده CV

دکتر سعید حسنی- استادیار خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون - مشاهده CV

دکتر اعظم مسلمی- استادیار آمار زیستی - مشاهده CV

دکتر مریم درویش- استادیار زیست فناوری پزشکی - مشاهده CV

دکتر فاطمه قهرمانی- استادیار فیزیک پزشکی - مشاهده CV

کلید واژه ها: شورای پژوهشی پژوهشی شورا مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی پزشکی مولکولی تحقیقات اراک مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۳