پایش آمار واحدهای آمار مراکز آموزشی و درمانی و مرکز بهداشت شهرستان اراک

۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵ کد : ۱۰۲۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۱
پایش آمار واحدهای آمار مراکز آموزشی و درمانی و مرکز بهداشت شهرستان اراک

طی بازدیدهایی که در خرداد ماه از واحد آمار بیمارستان های امیرکبیر و امیرالمومنین و آیت الله خوانساری و همچنین مرکز بهداشت شهرستان اراک توسط کارشناسان آمار ستاد صورت گرفت کلیه اطلاعات پرسنلی مربوط به فرم های تسهیلات پزشکی با اطلاعات کارگزینی چک شد و کلیه اطلاعات پرسنلی سامانه اتوماسیون آماری به روز رسانی گردید.
 

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری بیمارستان خوانساری بیمارستان امیرالمومنین بیمارستان امیرکبیر


نظر شما :