اخبار

رونمایی از پروژه تبادل اسناد الکترونیکی بیمارستان ها و مراکز پزشکی قانونی

در قالب یک کار مشترک، استقرار پروژه تبادل اسناد الکترونیکی بیمارستان ها و مراکز پزشکی قانونی در چهارچوب نظام تنظیم گری - کاروری ، با حضور جناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی و جناب آقای دکتر مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

ادامه مطلب

ابداع پردازنده‌ های سه‌بعدی برای افزایش ظرفیت ارتباطات بی سیم

پردازنده‌ های سه‌بعدی به‌طور قابل‌توجهی ، کارایی انتقال حجم وسیعی از داده‌ها را در سراسر جهان افزایش می‌دهد. در زمانه‌ای که پیشرفت‌ روزافزون هوش مصنوعی به بسترهای بیشتری برای انتقال داده نیاز دارد، این نوآوری می‌تواند چشم‌انداز ارتباطات بی‌سیم را تغییر دهد. ارتباطات سنتی بی‌سیم برپایه پردازنده‌های مسطح و دوبعدی عمل می‌کنند، که اگرچه کارآمد هستند، اما به‌دلیل ساختار دوبعدی خود به ظرفیت محدودی از داده‌های الکترومغناطیسی محدودند. دانشمندان بُعد جدیدی را به فناوری‌های نیمه‌رسانای ارتباطات بی‌سیم اضافه کرده‌اند. با انتقال از پردازنده‌های مسطح به سه‌بعدی، عصر جدیدی از فشرده‌سازی و کارایی انتقال داده‌ها آغاز می‌گردد. 

ادامه مطلب