اخبار

انتصاب سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک

طی حکمی از سوی دکتر امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، مهندس مجید ربیعی مطمئن به سمت سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب و از زحمات و تلاش های مهندس محسن عظیمی تقدیر و تشکر شد.

ادامه مطلب
انحراف معیار در اکسل

انحراف معیار در اکسل

در این مطلب اساس انحراف معیار و اینکه چه فرمولی برای محاسبه انحراف معیار در اکسل بهتر است، توضیح داده شده است.

ادامه مطلب