بازدید از نرم افزار بیمارستانی HIS مستقر در بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۳ کد : ۱۱۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۲
بازدید از نرم افزار بیمارستانی HIS مستقر در بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان

در پی تشکیل کارگروه پایش، در راستای اهداف کمیته احصای درآمد دانشگاه، بازدیدی بر مبنای چک لیست تهیه شده توسط اعضای گروه از واحدهای محترم درآمد و فناوری اطلاعات دانشگاه، از نرم افزار بیمارستانی HIS مستقر در آن مرکز محترم به عمل آمده و فرآیندهای موجود در نرم افزار مورد بازبینی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح برخی موارد به کارشناسان محترم مرتبط از سوی اعضای گروه ارائه گردید.
لازم به ذکر است که پایش های دوره ای به صورت مستمر و به تفکیک هر مرکز، در جهت ارتقای خدمات و جلوگیری از تضییع حقوق هم استانی های عزیز و مراجعین محترم به مراکز درمانی و نیز احصای درآمدهای بیمارستانی انجام خواهد پذیرفت. 
 

کلید واژه ها: نرم افزار بیمارستانی دلیجان بیمارستان امام صادق