بازدید مدیر و کارشناسان آمار و فناوری از شبکه محلات

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۶ کد : ۱۱۶۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۶۳۲
بازدید مدیر و کارشناسان آمار و فناوری از شبکه محلات

در تاریخ 15  / 6 / 1399شنبه مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه آقای مهندس عظیمی به همراه دو تن از کارشناسان گروه نرم افزار بیمارستانی(HIS)  سرکار خانم مهندس علی اکبرپور و خانم مهندس مهرآبادی در بیمارستان امام خمینی محلات از ابتدای ساعت کاری حضور یافته و پس از شرکت در جلسه با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر نامغ و مدیر محترم مرکز جناب آقای مقدم با حضور کارشناسان واحدهای مختلف و نماینده شرکت HIS به بحث و تبادل نظر و بررسی روند نصب برنامه جدید نرم افزاری بیمارستان امام محلات پرداخته و تصمیماتی در جهت تسریع در کار و افزایش سرعت نصب در مجموعه اتخاذ شد .سپس مدیر آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان همراه به همراه ادمین سیستم بیمارستان در حضور نماینده شرکت از بخش های مختلف بیمارستان نظیر آزمایشگاه، پذیرش، رادیولوژی و داروخانه حضورا بازدید بعمل آورده و از نزدیک با صحبت با کارشناسان در جریان روند مشکلات استقرار برنامه قرار گرفتند و تذکرات لازم به نماینده شرکت جهت تسریع در رفع مشکلات داده شد .سپس در ساعت 14بازدید پایان و به اراک مراجعت شد.

کلید واژه ها: نرم افزار بیمارستانی HIS محلات بیمارستان امام خمینی


نظر شما :