به روز رسانی ساختار موقعیت مکانی سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۳ کد : ۱۳۱۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۱۰
به روز رسانی ساختار موقعیت مکانی سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

ساختار موقعیت مکانی های سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه تا سطح خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشت بر اساس آخرین تغییرات طرح گسترش مراکز فعال ،  به منظور ایجاد بستر مناسب ثبت اطلاعات بهداشتی ، به روز رسانی گردید.
در این راستا تعریف بیش از 130 کاربری با محدودیت دسترسی کاربران مراکز روستایی و پایگاههای بهداشتی در جهت ارتقاء  فرم آموزش سلامت  و دریافت مستقیم  اطلاعات از مبدا  تولید آن ، صورت پذیرفت.
 

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری پایگاه بهداشت مراکز روستایی