برگزاری کمیته تحول سلامت

۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۷ کد : ۱۳۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۶
این کمیته با هدف آشنایی و رونمایی از داشبورد مدیریتی در سطح ۴ مرکز درمانی در سطح استان در تاریخ دوشنبه ۲۳/۷/۱۳۹۷ برگزارشد.
برگزاری کمیته تحول سلامت

در این کمیته مقرر شد نیازهای معاونت غذا و دارو و درمان و....در داشبورد لحاظ شده و نسبت به اقدامات تکمیلی جهت گسترش و یکپارچه سازی دیتای بیمارستانی اقدام و نسبت به تامین مالی پروژه رایزنی صورت گیرد. 

کلید واژه ها: تحول سلامت معاونت غذا و دارو