ارائه داشبورد مدیریتی آنلاین سیستمهای خدمات بیمارستانی ( HIS)

۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۹ کد : ۱۳۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۵۲
ارائه داشبورد مدیریتی آنلاین سیستمهای خدمات بیمارستانی ( HIS)

در این جلسه از داشبورد تخصصی تجمیعی که با دیتای مراکز بیمارستانی امام صادق دلیجان ،امام علی کمیجان،والفجر تفرش ،امام سجاد آشتیان،وکلینیک کوثر که توسط کارشناسان فناوری ستاد با همکاری کارشناسان  فناوری مراکزیاد شده دربستر امن در سرور ستاد گرد اوری شده بود رونمایی و شرکت همکارمربوطه به ارائه گزارشات تخصصی درسه داشبورد انباردارویی ،مالی ودرآمد، وبستری بیماران پرداخت وبه سوالات حاضرین پاسخ داد.ودرادامه مدیر آمار و فناوری گزارشی از روند برپایی زیرساخت این داشبورد که بصورت انلاین از دیتای مراکز یاد شده استفاده می نماید و نحوه اجرای ان مطالبی را برای حضار ارائه نمود.

درپایان جلسه مقررشد موضوع تجمیع بانکهای اطلاعاتی مراکز درمانی درکل استان پیگیری وباتوجه به هزینه برپایی بانک یکپارچه مراحل تامین زیرساختی ومنابع مالی پروزه پیگیری گردد
 

کلید واژه ها: بانک اطلاعاتی مراکز درمانی داشبورد تخصصی