راه اندازی بخش ریپورتهای الکترونیکی در سامانه پکس بصورت آزمایشی

۰۶ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۵ کد : ۱۴۱۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۶۰۵
نویسنده خبر: محمدرضا عرب
راه اندازی بخش ریپورتهای الکترونیکی در سامانه پکس بصورت آزمایشی

با توجه به پی گیری مدیریت آمار و اطلاعات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی اراک و هماهنگی با گروه محترم رادیولوژی قرار شده منبعد گزارش تصاویر پزشکی از طریق متخصصین و دستیاران رادیولوژی بصورت الکترونیکی که الصاق شده به تصویر پزشکی می باشد در سامانه پکس ایجاد گردد بدیهی است سهولت استفاده از این قابلیت در هر جایی ممکن می باشد و از طرفی باعث صرفه جوئی  در هزینه های خرید فرمهای دستی خواهد شد.

محمدرضا عرب

نویسنده خبر

کلید واژه ها: سامانه پکس رادیولوژی تصاویر پزشکی


نظر شما :