طراحی فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۶۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۰۳
نویسنده خبر: کوروش نخستین
طراحی فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان

فرم پسخوراند مادران باردار پر خطر برای مراکز سراسر استان توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه طراحی گردید. در این فرم که بنا به درخواست گروه سلامت مادران جمعیت و باروری معاونت بهداشتی طراحی شده، در ابتدا توسط اطلاعات مادران باردار پر خطر توسط رابطین سلامت از 16 مرکز ثبت می شود این مراکز شامل: مراکز آموزشی درمانی اراک : بیمارستان های امیرالمومنین، ولیعصر، طالقانی، امیرکبیر، خوانساری، بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان، امام صادق (ع) دلیجان، امام علی (ع) کمیجان، بیمارستان مهر خنداب، بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان، بیمارستان والفجر تفرش، مراکز برون سازمانی نظیر بیمارستان تامین اجتماعی شازند، بیمارستان امام خمینی اراک، بیمارستان سینا اراک، بیمارستان قدس اراک می باشد. اطلاعات ثبت شده این مراکز در ابتدا برای کارشناسان شهرستان و سپس برای پزشک و ماما مراکز مربوطه ارسال می گردد. در این فرم اطلاعات فردی بیمار به همراه اطلاعات بالینی نظیر: بیماری های مادر،عفونت، بیماری های ناشی از بارداری، سوء مصرف مواد، عوامل خطر، عوارض و مداخله های حین زایمان، سرانجام مادر تا 2 ساعت بعد از زایمان، پزشک معالج، تاریخ ختم بارداری و تاریخ ترخیص، نوع زایمان، دستورات مربوط به مراقبت های بارداری، نتیجه پیگیری کارشناسان شهرستان و همچنین مرکز جامع سلامت شهری روستایی ثبت می گردد. 

کوروش نخستین

نویسنده خبر

کلید واژه ها: مادران باردار سلامت مادران زایمان پسخوراند


( ۲ )

نظر شما :