انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص­ های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۷ کد : ۱۶۳۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۰
نویسنده خبر: نعیمه موحدی نیا
این نشریه شامل شاخص­ های منتخب برای رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور است که با بهره­ گیری از آمارهای ثبتی دستگاه­ های اجرایی، اطلاعات سرشماری­ ها و طرح­ های نمونه­ گیری مرکز آمار ایران و دستگاه­ های اجرایی در ۳ فصل اصلی و ۱۳ زیر فصل تهیه و تدوین شده است
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص­ های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

نشریه "شاخص­های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور با استفاده از بررسی تغییرات سری زمانی شاخص­ های اهداف مذکور تهیه شده است.

این نشریه شامل شاخص­های منتخب برای رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور است که با بهره­ گیری از آمارهای ثبتی دستگاه­های اجرایی، اطلاعات سرشماری­ها و طرح­های نمونه­گیری مرکز آمار ایران و دستگاه­های اجرایی تهیه و تدوین شده است.

در فصل سوم "شاخص های علمی، فرهنگی و اجتماعی" زیر فصل بهداشت و درمان، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های بهداشت و درمان ثبت شده است. ماخذ اطلاعات این زیر فصل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور است.
منبع خبر: amar.org.ir

نعیمه موحدی نیا

نویسنده خبر


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: برنامه ششم توسعه اقتصادی بهداشت و درمان اجتماعی فرهنگی


نظر شما :