بازدید مدیر آمار و فناوری از دانشکده دندانپزشکی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۰ کد : ۱۷۲۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۲۰
بازدید مدیر آمار و فناوری از دانشکده دندانپزشکی

در ادامه برنامه بازدید مدیر آمار و فناوری دانشگاه از مراکز تحت پوشش در تاریخ 20 / 2 / 1400 آقای مهندس عظیمی باتفاق کارشناسان گروه زیرساخت آقای مهندس مویدی و آقای مهندس سلطان محمد و خانم مهندس عبدی از دانشکده دندانپزشکی بازدید بعمل آوردند .در این بازدید سه ساعته ضمن مذاکره با ریاست و مدیریت محترم دانشکده از امکانات زیرساخت دانشکده بازدید شد و در جریان مشکلات و کمبودهای زیرساختی مرکز قرار گرفتند همچنین در این بازدید آقای مهندس عظیمی مدیر آمار و فناوری دانشگاه ، خانم مهندس عقیقی را بعنوان کارشناس فناوری مرکز به مسئولین مرکز معرفی و در حضور ایشان از بخشهای مختلف بازدید و ایشان در جریان وضعیت فناوری مرکز قرار گرفتند .این بازدید ساعت 2 عصر پایان یافت .

کلید واژه ها: دانشکده دندانپزشکی بازدید زیرساخت


نظر شما :