ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۱ کد : ۱۷۲۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۴
نویسنده خبر: حمیده علی اکبر پور
ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰

با عنایت به مکاتبات و پیگیری های صورت پذیرفته از سوی دانشگاه های علوم پزشکی پیرامون برنامه تبادل الکترونیک اسناد سازمان های بیمه گر پایه، از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان، به دانشگاه های علوم پزشکی تابعه ابلاغ شده است که  باید تبادل الکترونیک اسناد هزینه ای بستری و بستری موقت کلیه سازمان های بیمه گر صرفا از طریق بستر سپاس صورت پذیرد. لذا مقرر شده است تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه و اعلام آمادگی فنی در زیرساخت ها از سوی وزارت متبوع، هیچگونه تبادل الکترونیک اسناد هزینه ای ، خارج از بستر سپاس انجام نپذیرد.

حمیده علی اکبر پور

نویسنده خبر

کلید واژه ها: سامانه سپاس هزینه بستری سازمان بیمه گر


نظر شما :