بازدید واحد آمار بیمارستان های طالقانی و خوانساری و فراهان

۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۸ کد : ۱۸۴۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۴
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید واحد آمار بیمارستان های طالقانی و خوانساری و فراهان

طی بازدیدهایی که در روزهای 5 و 7 و 9 تیرماه توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار بیمارستانهای طالقانی ، خوانساری و فراهان صورت گرفت  تکمیل بودن اطلاعات وارد شده سال 99 و صحت و سقم آنها مورد بررسی قرار گرفت و چندین گزارش جدید ( جدولی و نموداری ) و مقایسه ای عملکرد پزشکان طی چند سال همراه با آموزش به کاربران مورد نظر ساخته شد. و گزارشات برای بهره برداری سال 1400 مورد بازبینی قرار گرفت همچنین گزارشهای مورد نیاز داشبورد مدیریتی بروزرسانی شد.

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید اتوماسیون آماری بیمارستان طالقانی بیمارستان خوانساری فراهان


نظر شما :