طراحی و تحویل فرمهای معاونت محترم بهداشتی در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۰ کد : ۱۸۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۷۷
طراحی و تحویل فرمهای معاونت محترم بهداشتی در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

تمامی فرم های درخواستی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه ، ایجاد گردیده است و اقدامات لازم جهت ثبت الکترونیک اطلاعات و بهره برداری کاربران ، در حال هماهنگی و پیگیری می باشد. عناوین فرمهای مذکور عبارتست از :
1 -  فرم گزارش دهی فصلی مراقبت از بیماران فشارخونی
2 - فرم شماره(6 )گزارش فعالیت مراکز بهداشتی / درمانی ویژه مشاوره ژنتیک(تالاسمی)
3 - فرم شماره ( 4) گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک (تالاسمی)
4 - فرم گزارش دهی فصلی مراقبت از بیماران دیابتی
5 -  برنامه ارتباطی پیشگیری از مصدومیت های غیر عمد در دانش اموزان
6 -  فرم عملکرد قضائی مرتبط با فعالیتهای بهداشت محیط 
7 - فرم شش ماهه آزمایشگاه 
8 - فرم بررسی اپیدمیولوژیک آلودگی پدیکلوز در مدارس
9 - فرم آماری مراجعات به کارشناس تغذیه
10 - فرم آماری برنامه های آموزشی کارشناس تغذیه
 

کلید واژه ها: معاونت بهداشتی اتوماسیون اداری مشاوره ژنتیک بیماران دیابتی بهداشت محیط آزمایشگاه