بازدید از معاونت غذا و دارو

۲۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸ کد : ۱۸۷۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۵۸۸
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید از معاونت غذا و دارو

طی بازدید صورت گرفته توسط سرکار خانم پریسا شوقی از معاونت غذا و دارو کلیه گزارشات سه ماهه اول سال 1400 در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت به افراد جدید آموزشهای لازم در جهت ورود به سامانه و نحوه تکمیل فرمها و نحوه گزارشگیری و استفاده از کلیه قابلیتهای سامانه داده شد و در خصوص طراحی فرمهای جدید تبادل نظر صورت گرفت.

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری بازدید معاونت غذا و دارو


نظر شما :