برگزاری کمیته کارشناسی توسعه دولت الکترونیک دانشگاه

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۲ کد : ۱۸۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۷۱۲
برگزاری کمیته کارشناسی توسعه دولت الکترونیک دانشگاه

در تاریخ 30 / 8 / 1397 اولین جلسه کارشناسی کمیته توسعه دولت الکترونیک با حضور نمایندگان معاونتهای مختلف در دفتر مدیریت آمار و فناوری ستاد دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه پس از تبیین و ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده و نحوه امتیاز دهی سازمان مدیریت به دستگاههای استان و اهمیت این پایش برای دانشگاه که از سوی مدیر آمار و فناوری به حاضرین داده شد بخشنامه ها ،مستندات و مکاتبات در این خصوص به تمامی حاضرین تحویل شد و سپس حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخته و مقررشد در جلسات آتی اقدامات و فعالیتهای معاونتهای مختلف به تفکیک احصاء و هماهنگی لازم صورت گیرد .در پایان جلسه به امضاء صورتجلسه حاضرین به پایان رسید .

کلید واژه ها: توسعه دولت الکترونیک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات