برگزاری ششمین جلسه کمیته فناوری تحول سلامت

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۸۸۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۰۶
برگزاری  ششمین جلسه کمیته فناوری تحول سلامت

این جلسه در تاریخ 30 / 8 / 1397 ساعت 11 صبح در محل دفتر مدیریت آمار و فناوری با حضور اعضاء تشکیل شد در این جلسه موارد نظام ارجاع و مشکلات و راهکارها ارائه شد و مقررشد درا0 مرکز تست ارتباط سطح 1و2 انجام شود همچنین در خصوص سیستم نوبت دهی بحث و شرکت توانمند از بین شرکتهای مطرح انتخاب شد و مقرر شد مقدمات عقد قرارداد انجام پذیرد. این جلسه با بیان دیدگاههای اعضای محترم در این خصوص در ساعت 30 / 12پایان یافت .

کلید واژه ها: مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کمیته فناوری تحول سلامت