بازدید از واحد آمار بیمارستان امیرکبیر

۰۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۷ کد : ۱۹۰۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۹
نویسنده خبر: زهرا رضایی
بازدید از واحد آمار بیمارستان امیرکبیر

در تاریخ 3/5/1400 در ادامه بازدید ها و پایش آماری اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک از مراکز و واحدهای تابعه واحد پرسنلی اداره آمار بازدید از بیمارستان امیر کبیر جهت به روز رسانی و یکسان کردن اتوماسیون آماری با سیستم آذر خش کارگزینی انجام شد و آمار پرسنلی به صورت نفر به نفر چک گردید  که حاصل آن بدین ترتیب می باشد کارکنان رسمی و پیمانی 243 نفر – پرسنل طرح و ضریب کا 121 نفر – قرار داد کارمعین 68 نفر –قرار داد کارگری 67 نفر – و پزشکان 40 نفر، در نهایت تعداد کل پرسنل با 517 نفر بسته شد.

زهرا رضایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید آمار پرسنلی بیمارستان امیرکبیر


نظر شما :