بازدید بیمارستانهای خصوصی اراک سینا و قدس

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۴ کد : ۱۹۱۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۰
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید بیمارستانهای خصوصی اراک سینا و قدس

طی بازدید صورت گرفته در روزهای 9 و 11 مرداد ماه توسط سرکار خانم پریسا شوقی از بیمارستانهای خصوصی اراک، کلیه اطلاعات سه ماهه اول سال 1400 در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و کلیه گزارشات از جمله درصد اشغال تخت و بستری شدگان و مرخص شدگان و متوسط اقامت بیمار و درمانگاه و اعمال جراحی و اورژانس و مراجعین پاراکلینیکها  که برای داشبورد مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد: مورد باز بینی قرار گرفت و گزارشات جدید همراه با آموزش فرمول نویسی و شاخص های مورد نظر برای کاربران صورت گرفت .

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید بیمارستان قدس بیمارستان سینا اشغال تخت اراک


نظر شما :