بازدید بیمارستان امام خمینی اراک

۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۸ کد : ۱۹۳۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۰۲
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید بیمارستان امام خمینی اراک

طی بازدید صورت گرفته توسط سرکار خانم پریسا شوقی از بیمارستان امام خمینی اراک، کلیه اطلاعات سه ماهه اول سال 1400 در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و کلیه گزارشات از جمله درصد اشغال تخت و بستری شدگان و مرخص شدگان و همچنین متوسط اقامت بیمار و درمانگاه و اعمال جراحی و اورژانس و مراجعین پاراکلینیکها که برای داشبورد مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد مورد باز بینی قرار گرفت و نواقص بر طرف گردید. گزارشات جدید نموداری همراه با آموزش طراحی شد .

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید بیمارستان امام خمینی اراک اشغال تخت


نظر شما :