موضوع برگزاری وبینار تخصصی هوش تجاری

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۴ کد : ۲۰۲۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۲
موضوع برگزاری وبینار تخصصی هوش تجاری

در تاریخ 28 شهریور ماه وبینار هوش تجاری با مشارکت شرکت دانش بنیان افرا مجری طرح در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مدیریت امار وفناوری دانشگاه باحضور مدیر آمار وفناوری وکارشناسان گروه آمار برگزار گردید دراین وبینار که با هدف آشنایی  با فعالیت های انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه داشبورد مدیریتی یکپارچه وبرقراری هوش تجاری و همینطور سامانه مربوطه برگزار شد ضمن آشنایی حضار با سامانه وگفتگو با نماینده مستقر در دانشگاه شیراز و قابلیت های سامانه مقرر شد دراین زمینه پیگیری ومذاکره صورت گرفته و درصورت لزوم هماهنگی صورت گیرد این وبینار بمدت دوساعت ادامه داشت.

کلید واژه ها: وبینار هوش تجاری


نظر شما :