طراحی و تحویل فرمهای معاونت محترم بهداشتی در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۸ کد : ۲۱۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۵۸
طراحی و تحویل فرمهای معاونت محترم بهداشتی در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

فرم های درخواستی معاونت محترم بهداشتی تحت عناوین  آموزش سلامت در مدارس و آموزش سلامت جوانان، در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه ایجاد گردیده است. 
سپس در جلسه ای به مورخه 21/9/97 با حضور سرکار خانم دکتر حیدری مسئول محترم واحد جوانان ، نوجوانان و مدارس تمامی فرمهای طراحی شده واحد مربوطه در کاربری اختصاص یافته ایشان، رویت گردید و پس از بررسی فرمها و گزارشهای ایجاد شده، بر اساس نیاز ایشان، ویرایشهای لازم جهت دسترسی کاربران صورت پذیرفت.