بازنگری سطوح دسترسی کارکنان در اتوماسیون اداری

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۶ کد : ۲۲۶۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۵
نویسنده خبر: منیره عبدی
بازنگری سطوح دسترسی کارکنان در اتوماسیون اداری

در مورخ  20/9/1400 جلسه ای در خصوص بازنگری سطوح دسترسی کارکنان در اتوماسیون اداری در دفتر معاونت توسعه با حضور معاون توسعه، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری، مدیر منابع مالی و حسابداری، مدیر بودجه و برنامه ریزی، مدیر امور پشتیبانی و رفاهی، مدیر منابع انسانی، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی، مدیر امور حقوقی و قراردادها، نماینده IT و نماینده حراست  برگزار گردید.
در این جلسه سطوح دسترسی کاربران معاونت توسعه در سامانه اتوماسیون اداری مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با نظر حاضرین بازنگری و اصلاح گردید. امید است اقدامات انجام شده موجب بهبودی در روند انجام امور را به همراه داشته باشد.

منیره عبدی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: اتوماسیون اداری دسترسی امور حقوقی


نظر شما :