بروزرسانی اطلاعات پزشکان در پورتال و سامانه نوبت دهی

۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۹ کد : ۲۴۷۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۲
بروزرسانی اطلاعات پزشکان در پورتال و سامانه نوبت دهی

احتراما به اطلاع می رساند باتوجه به دستورالعمل پیوست به شماره 26718 مورخ 9/12/1400 معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص دستورالعمل خدمات درمان در ایام تعطیلات نوروز سال 1401- استناد به ماده شماره 4 ، و هامش ریاست محترم دانشگاه درخصوص تاکید دراین خصوص خواهشمند است در اسرع وقت دستورفرمایید همکاران محترم مسئول در سامانه نوبت دهی متمرکز مرکزدرجهت تکریم ارباب رجوع نسبت به بروزرسانی سامانه درایام تعطیلات سال جدید دقت واهتمام لازم بکارگرفته وهمینطور همکاران محترم ادمین پورتال درآن مرکز ضمن بازنگری در اطلاعات ثبت شده در پورتال آن مرکز تمامی اطلاعات مربوط به برنامه و لیست حضور پزشکان و متخصصین، لیست پزشکان آنکال و شماره تماس ونشانی کامل های واحدهای بیمارستان در پورتال مراکز درمانی و کلینیک های فعال درایام تعطیلات سال جدید را  جهت سهولت دسترسی ارباب رجوع حداکثر تا تاریخ 28 / 12 / 1400 بروزرسانی نمایند. ضمنا موارد فوق در ارزیابی دوره جاری پورتال لحاظ می شود. 


لینک دانلود فایل

نظر شما :