بازدید واحد آمار شبکه بهداشت شهرستان محلات

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۸ کد : ۲۶۳۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۶
نویسنده خبر: سمیه میرزایی
بازدید واحد آمار شبکه بهداشت شهرستان محلات

طی بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان محلات در مورخه 25 / 2 / 1401به منظور پایش سامانه آماری دانشگاه ، اطلاعات فرم های کددار بهداشتی واحد آمار ، فرم های واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و فرم واحد بهداشت روان  ، بررسی شد و گزارش های مربوطه به روز رسانی گردید و همچنین گزارش های مورد نیاز ایجاد گردید.

سمیه میرزایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری بازدید ارتقا سلامت


نظر شما :