بازدید مدیر آمار و فناوری  اطلاعات باتفاق کارشناس محترم گروه زیر ساخت از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

۰۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۴ کد : ۲۶۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۴۱
بازدید مدیر آمار و فناوری  اطلاعات باتفاق کارشناس محترم گروه زیر ساخت از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

در ادامه بازدیدهای مدیریت آمار و فناوری از مجموعه های تابعه از کلینیک امام رضا بازدید بعمل آمد در این بازدید که درتاریخ 6 / 11 / 1397 انجام شد ابتدا با کارشناس محترم فناوری مرکز تبادل نظر انجام شد و سپس در طی بازدید از اتاق سرور مجموعه درخصوص استفاده از فناوری مجازی سازی درجهت حفظ و امنیت اطلاعات حیاتی در مرکز و همینطور استفاده بهینه از فضای در اختیار بحث و تبادل نظرشد و مقرر گردید کارشناس محترم مرکز تا پایان 11 / 11 / 1397 نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند .همچنین مقرر شد در جهت نصب برنامه نوبت دهی فضای لازم در اختیار این مدیریت قراداده شود. درپایان باتوجه به مشکلات و کمبودهای عنوان شده مقرر گردید این مدیریت درخصوص جذب تخصیص جهت تهیه ups ,دستگاه سرمایشی اتاق سرور با مرکز همکاری و مساعدت نماید .این بازدید پس ازیکساعت پایان یافت .

کلید واژه ها: کلینیک امام رضا بازدید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات