بازدید واحد آماربیمارستان سینا اراک

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۶۷۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۶۶
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید واحد آماربیمارستان سینا اراک

طی بازدید مورخ 7خرداد ماه که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار بیمارستان سینا صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات سال 1400 و 1401 مورد بررسی قرار گرفت  و نواقص بر طرف شد و کلیه گزارشات جامع داشبورد مدیریت برای بهره برداری سال 1401 ویرایش شد. کلیه گزارشات مورد بازینی قرار گرفت و اشکالات آن اصلاح شد .

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: گزارشات اتوماسیون آماری


نظر شما :