بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان فراهان

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۵ کد : ۲۶۸۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۹
نویسنده خبر: زهرا رضایی
بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان فراهان

در پایش آماری سالانه ای که در تاریخ 10 / 3 / 1401 همکاران گروه آمار واحد پرسنلی ستاد از شبکه بهداشت فراهان داشتن کلیه نیرو ی انسانی شا غل در شبکه فراهان در برنامه آذرخش با برنامه اتوماسیون آماری یک به یک چک شد و فرم های سالانه تسهیلات و فرمهای سالنامه  جمع آوری شد که در انتها کل نیروها با 284 شاغل در شبکه فراهان بسته شد .

زهرا رضایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: پایش آماری شبکه بهداشت فراهان


نظر شما :