بازدید واحد آماربیمارستان خوانساری

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۶۸۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۶
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید واحد آماربیمارستان خوانساری

طی بازدید مورخ 11خرداد ماه که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار بیمارستان خوانساری صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات سال 1400 و 1401 مورد بررسی قرار گرفت و نواقص برطرف شد همچنین کلیه گزارشات جامع داشبورد مدیریت برای بهره برداری سال 1401 ویرایش شد.و نحوه استفاده ار داشبورد مدیریتی آموزش داده شد و بنا بر درخواست آن واحد تغییراتی روی فرمها و گزارشات صورت گرفت .

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: اتوماسیون آماری بازدید


نظر شما :