بازدید کارشناسان آمار از واحد نیروی انسانی

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۶۹۴۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۲
نویسنده خبر: نعیمه موحدی نیا
بازدید کارشناسان آمار از واحد نیروی انسانی

در ادامه پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات کارشناسان آمار از واحد آمار شبکه بهداشت و درمان تفرش در تاریخ 17/ 3 / 1401 بازدید به عمل آوردند.
طی این پایش بعد از مقایسه و صحت سنجی اطلاعات موجود در سامانه اتوماسیون آماری تعداد کل کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان تفرش 241 نفر اعلام شد که از این تعداد144 نفر به صورت رسمی و پیمانی و 97 نفر در سایر رده های استخدامی مشغول به کار هستند.

نعیمه موحدی نیا

نویسنده خبر


نظر شما :