بازدید و پایش آماری سالانه واحد پرسنلی آمار، از بیمارستان طالقانی

۱۳ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۷۵۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۵
نویسنده خبر: زهرا رضایی
بازدید و پایش آماری سالانه واحد پرسنلی آمار، از بیمارستان طالقانی

در تاریخ 6 / 4 / 1401جهت تکمیل فرمهای سالانه وزارتخانه و فرم های سالنامه انجام شد که کل پرسنل این بیمارستان در برنامه آذرخش با برنامه اتوماسیون آماری یک به یک بررسی و چک و اصلاح شد که در نهایت آمار پرسنل این بیمارستان با 366 نفر بسته شد.

زهرا رضایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید پایش آماری


نظر شما :