پایش اطلاعات آماری سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

۲۸ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۰ کد : ۲۷۸۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۸
نویسنده خبر: نعیمه موحدی نیا
پایش اطلاعات آماری سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

در ادامه پایش اطلاعات و آمار موجود در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه و همچنین بروزرسانی اطلاعات، کارشناسان آمار ستاد اقدام به بروزرسانی و جمع آوری اطلاعات مربوط به کارکنان "دانشکده های دانشگاه علوم علوم پزشکی اراک، اورژانس 115 و کلیه معاونت های دانشگاه " کردند.
طی این پایش بعد از مقایسه و صحت سنجی اطلاعات موجود در سامانه اتوماسیون آماری تعداد کل کارکنان شاغل در دانشکده ها در انواع مختلف رده های استخدامی  199 نفر، اورژانس 156 نفر، شاغلین کلینیک های امام رضا(ع) و کوثر 48 نفر و شاغلین کلیه معاونت های ستاد مرکزی 670 نفر اعلام شد که از این تعداد در مجموع 515 نفر به صورت رسمی و پیمانی و 558نفر در سایر رده های استخدامی مشغول به کار هستند.

نعیمه موحدی نیا

نویسنده خبر

کلید واژه ها: پایش اطلاعات اتوماسیون آماری


نظر شما :