در سال ۱۴۰۰ متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ۹۳ و ۵۲ میلیون تومان بوده است

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۳ کد : ۲۸۵۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۸۳۰
تهیه کننده خبر: پریسا شوقی
متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۹۲۵,۰۱۷ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد
در سال ۱۴۰۰ متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ۹۳ و ۵۲ میلیون تومان بوده است

طرح آمارگیری هزینه ودرامد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح¬های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درامد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ۱۴۰۰ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۶۱۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۳۷۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است.
نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ۱۴۰۰ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:
-  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۹۲۵۰۱۷ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ی خانوار شهری ۲۴۶۵۳۷ هزار ریال با سهم ۲۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۶۷۸۴۸۰ هزار ریال با سهم ۷۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۹ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
-  متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۱۱۲۴۲۱۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۵۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درامد خانوارهای شهری نشان می¬دهد که۳۲,۶ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۵درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۰.۹ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰  نشان می¬دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ۹۸,۹ به ۹۸.۸، تلوزیون رنگی از ۹۸.۱ به ۹۷.۶،  جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۲.۱، ماشین لباسشویی از۸۷.۳  به ۸۸.۱، یخچال فریزر از ۷۱.۹به ۷۰.۸، اتومیبل شخصی از ۵۳.۱ به ۵۳.۹، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۴ به ۱۱.۹ و ماشین ظرفشویی از ۷.۶ به ۸.۳ درصد تغییر یافته است.
- در سال ۱۴۰۰، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۵,۲ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.
- متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۵۱۹۱۱۹ هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ۵۲,۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستای ۲۰۷۰۳۴ هزار ریال با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۳۱۲۰۸۵ هزار ریال با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۱.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
- متوسط درامد اظهار شده¬ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۶۳۷۱۳۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۵۱,۵ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می¬دهد که ۳۳.۹ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۱.۲ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۰درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰  نشان می¬دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ۹۸,۳به ۹۸.۵، تلوزیون رنگی از ۹۵.۶ به ۹۵.۱، جاروبرقی از ۶۷.۵ به ۶۸.۹، ماشین لباسشویی از ۵۸.۱به ۵۹.۸، یخچال فریزر از ۵۲.۷ به ۵۵.۲،  اتومیبل شخصی از ۳۴.۱ به ۳۵.۹ ، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱.۶ به ۲.۱ و ماشین ظرفشویی از ۰.۴ به ۰.۵ درصد تغییر یافته است.
- در سال ۱۴۰۰ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۸,۱ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ۱۱.۱ درصد نفت سفید بوده است.
منبع: amar.org.ir

پریسا شوقی

تهیه کننده خبر

کلید واژه ها: هزینه غیرخوراکی هزینه خوراکی دخانی


نظر شما :