بازدید از شبکه بهداشت خنداب و پایش اتوماسیون اداری

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۳ کد : ۲۸۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳۹
بازدید از شبکه بهداشت خنداب و پایش اتوماسیون اداری

در مورخ 17/11/97 تیم اعزامی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه شامل خانم مهندس عبدی مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه  و نماینده شرکت آیکن خانم تاراسی به شبکه بهداشت و درمان خنداب اعزام گردید. هدف این تیم، آموزش کاربران جدید شبکه مشتمل بر پزشکان و بهیاران و نیز سایر افراد کادر اداری بودند. آموزش جامع کاربری اتوماسیون اداری به این افراد داده شد.
همچنین عملکرد  واحد بایگانی و دبیرخانه مجموعه  و مشکلات ایشان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به  مسئول IT شبکه آقای فرخی آموزش های موردنیاز درخصوص نحوه استفاده از فرم های استقرار هوشمند داده شد. در نهایت با رئیس شبکه جناب آقای دکتر چیت سازان جلسه ای برگزار گردید و ایشان مشکلات ، پیشنهادات و نقطه نظرات خود در زمینه استفاده بهتر از سامانه اتوماسیون اداری را مطرح نمودند.
امید است اقدامات انجام شده بهبودی در روند انجام امور را به همراه داشته باشد.
 

کلید واژه ها: اتوماسیون اداری خنداب