طراحی داشبورد مدیریتی از کلیه آمارها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستانهای اراک

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱ کد : ۳۱۲۷ اخبار
تعداد بازدید:۵۵۲
طراحی داشبورد مدیریتی از کلیه آمارها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستانهای اراک

طی بازدید های به عمل آمده توسط سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این مدیریت از واحد آمار بیمارستان  های اراک به استحضار میرساند ضمن تشکر از همکاری خوب و موثر کارشناسان آمار آن مجموعه  ها در این بازدید صحت و سقم داده های آماری وارد شده در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و در صورت وجود نواقص اصلاحات صورت گرفت و گزارشات جامع و کامل و مهم مورد نیاز داشبورد مدیریتی شامل : گزارشات تخت فعال – بستری شدگان – مرخص شدگان – تخت روز اشغالی – فوت شدگان و اعمال جراحی به تفکیک و مراجعین به پاراکلینیکها ( رادیولوژی – آزمایشگاه – اکو – آنژیوگرافی – تزریقات و پانسمان و ........) و گزارش پیراپزشکان شامل تعداد پیراپزشک و مراجعین آنها ( مامایی – شنوایی سنجی – بینایی سنجس – تغذیه – فیزیوتراپی و.....) همچنین شاخصهای اورژانس و اورژانس 5 گانه ( مراجعین کلی – فوتی ها – سطح تریاژ- cpr- اعزامی و.......) و روز کارکرد پزشکان درمانگاه و تعداد مراجعین آنها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستان از جمله درصد اشغال تخت – متوسط اقامت بیمار – چرخش تخت و .....طراحی گردید  . داشبورد مدیریتی بر پایه گزارشات فوق الذکر با هماهنگی و اعمال نظرات رابط محترم آماری مراکز تهیه و پس از آموزش به ایشان جهت ریاست محترم ارسال گردید .
در مرحله آخر طی ملاقات حضوری با ریاست محترم بیمارستان   کلمه کاربری و رمز عبور تحویل داده شد و توضیحات کامل در خصوص نحوه ورود به سامانه و تنظیمات آن و مشاهده داشبورد مدیریتی واستفاده از کلیه امکانات داشبورد و بررسی کلیه گزارشات بیمارستان داده شد .
 

کلید واژه ها: کارشناس آمار اتوماسیون آماری داشبورد مدیریتی تخت فعال بستری شدگان رادیولوژی آزمایشگاه آنژیوگرافی


( ۱ )