بازدید وحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۴ کد : ۳۴۰۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۴
نویسنده خبر: پریسا شوقی
بازدید وحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک

طی بازدیدی که توسط سرکار خانم پریسا شوقی از واحد آمار بیمارستانهای دولتی اراک صورت گرفت صحت و سقم اطلاعات  یکساله 1401 در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و با سامانه بیمارستانی و آمار های دستی  مقایسه شد و نواقص بر طرف شد و گزارشات جهت بهره برداری در داشبورد مدیریتی چک و بروزرسانی شد و آموزشهای لازم جهت ساخت گزارش نموداری و ترکیبی داده شد. از فرم جدید فعالیت بیمارستانی رونمایی شد و نحوه ورود اطلاعات و استفاده از گزارشات ساخته شده  در سامانه توضیحات لازم داده شد .

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: بازدید بیمارستان دولتی داشبورد مدیریتی


نظر شما :