بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک

۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۰ کد : ۳۴۹۷۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۹
نویسنده خبر: سمیه میرزایی
بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک

طی بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک در مورخه 13/3/1402، به منظور پایش سامانه آماری دانشگاه، گزارش های ارسالی به کاربری واحد بهداشت خانواده به منظور بررسی و بهره برداری اطلاعات  ضمن انجام آموزش های لازم، ارائه گردید.
گزارش های جامع فرم واحد آموزش بهداشت، طی ارائه آموزش، ایجاد گردید و گزارش های قبلی به روز رسانی شد.
همچنین گزارش های واحد نوجوانان، جوانان و مدارس بررسی و ضمن آموزش، به روزرسانی گردید.

سمیه میرزایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: سامانه آماری بهداشت خانواده


نظر شما :