جلسه پیش نمایش از داشبورد مدیریتی در بیمارستان طالقانی

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۶:۱۶ کد : ۳۷۰۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۸
نویسنده خبر: پریسا شوقی

در این جلسه که با مدیریت محترم بیمارستان و کارشناسان محترم مجموعه صورت گرفت در خصوص داشبورد مدیریتی و اهمیت نمودارهای تولید شده در جهت اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و امکانات نرم افزار توضیحاتی داده شد و سپس داشبورد مدیریتی بیمارستان طالقانی نمایش داده شد و در خصوص هر نمودار توضیحات کامل ارائه شد و با توجه به نظرات مدیر و کارشناسان محترم بیمارستان در خصوص نوع شاخص و شکل و طراحی نمودارها تبادل نظر صورت گرفت و همچنین طریقه ساخت فرم و جداول نمایش داده شد و مدیریت محترم بیمارستان از عملکرد مدیریت آمار در این راه استقبال کردند و مقرر گردید کارشناسان محترم بیمارستان شاخصهای مورد نظر خود را جهت تکمیل داشبورد به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اعلام نمایند.

پریسا شوقی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: داشبورد مدیریتی نمودار


نظر شما :