طراحی و تحویل داشبورد مدیریتی از کلیه آمارها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستانهای امام خمینی محلات و امام علی کمیجان

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۶ کد : ۳۷۴۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۷۷
طراحی و تحویل داشبورد مدیریتی از کلیه آمارها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستانهای امام خمینی محلات و امام علی کمیجان

طی بازدید های به عمل آمده در تاریخهای 25/1/98 و 28/1/98 توسط سرکار خانم شوقی کارشناس آمار این مدیریت از واحد آمار بیمارستان  های محلات و کمیجان  به استحضار میرساند ضمن تشکر از همکاری خوب و موثر کارشناسان آمار آن مجموعه  ها در این بازدید صحت و سقم داده های آماری وارد شده در اتوماسیون آماری مورد بررسی قرار گرفت و در صورت وجود نواقص اصلاحات صورت گرفت و گزارشات جامع و کامل و مهم مورد نیاز داشبورد مدیریتی شامل : گزارشات تخت فعال – بستری شدگان – مرخص شدگان – تخت روز اشغالی – فوت شدگان و اعمال جراحی به تفکیک و مراجعین به پاراکلینیکها         ( رادیولوژی – آزمایشگاه – اکو – آنژیوگرافی – تزریقات و پانسمان و ........) و گزارش پیراپزشکان شامل تعداد پیراپزشک و مراجعین آنها ( مامایی – شنوایی سنجی – بینایی سنجس – تغذیه – فیزیوتراپی و.....) همچنین شاخصهای اورژانس اعزامی و.......) و روز کارکرد پزشکان درمانگاه و تعداد مراجعین آنها و شاخصهای مورد نیاز بیمارستان از جمله درصد اشغال تخت – متوسط اقامت بیمار – چرخش تخت و .....طراحی گردید  . داشبورد مدیریتی بر پایه گزارشات فوق الذکر با هماهنگی و اعمال نظرات رابط محترم آماری مراکز تهیه و پس از آموزش به ایشان جهت ریاست محترم ارسال گردید .
در مرحله آخر طی ملاقات حضوری با ریاست محترم بیمارستان   کلمه کاربری و رمز عبور تحویل ایشان  داده شد و توضیحات کامل در خصوص نحوه ورود به سامانه و تنظیمات آن و مشاهده داشبورد مدیریتی واستفاده از کلیه امکانات داشبورد و بررسی کلیه گزارشات بیمارستان داده شد . 
 

کلید واژه ها: کارشناس آمار آمار بیمارستانی تخت فعال بستری شدگان مرخص شدگان اعمال جراحی فوت شدگان